1

Mở cấp độ 149 sau khi cấp 139 đã đạt được 14 ngày. (mở 149 sau bảo trì ngày 17/06/2019)

Phần thưởng khi báo danh 149.Báo danh 1: 6 Mảnh Dây Truyền An Bang  (randon số mảnh) + 03 VLMT

Báo danh 2- 3: 6 Mảnh Dây Truyền An Bang (randon số mảnh) + 02 VLMT

Báo danh 4 - 10: 6 Mảnh Nhẫn An Bang (randon số mảnh)  + 01 VLMT

Báo danh 11 - 20: 6 Mảnh Ngọc Bội (randon số mảnh)  + 01 VLMT


Tất cả vật phẩm đều không khóa và không có hạn sử dụng.


Cập nhật thêm phần thưởng phong phú khi tham gia trận tống kim hàng ngày lúc 20h00 - 21h00. (áp dụng sau bảo trì 17/6)

Đạt Top 1- 20 Tống Kim sau khi kết thúc trận đấu.

Nhận ngay 01 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (HSD: 01 ngày) (+1 Skil)

Lưu ý: Nhất Kỷ không ăn cùng với càn khôn và các vật phẩm khác. sẽ bị tính là vật phẩm ăn cuối cùng.

Chạy Autoupdate.exe để cập nhật hoạt động.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét