1

Sau bảo trì sát nhập đồng thời mở giới hạn cấp độ 129.

Các nhân sĩ lưu ý muốn nhận thưởng hãy đẩy nhanh tiến độ cấp bậc.

Thưởng 20 người đầu cho cấp 129


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét